poukazy-bonus

Cenník

MALÁ chata (6 lôžok)

objekt 65 € / noc
príplatok za saunu 10 € / hodina
rekreačný poplatok 0,70 € / noc

Cena nie je stanovená za osobu !!!

(v termíne od 15.septembra do 15.júna + spotrebovaná elektrická energia)

MALÁ chata - SILVESTER

objekt 79,66 € / noc
príplatok za saunu 6,64 € / hodina
rekreačný poplatok 0,70 € / noc

Záujem o silvestrovský pobyt - viac info telefonicky.

Systém rezervácie pobytov
V prípade záujmu o rezervovanie pobytu v našom ubytovacom zariadení Vás prosíme o telefonické, prípadne e-mailové objednanie konkrétneho termínu. Po vzájomnom odsúhlasení automaticky daný termín pre Vás rezervujeme, a zároveň Vás požiadame o zaslanie zálohy (30 % - 50% z celkovej sumy).

Forma úhrady - na základe dohody (prevodný príkaz, poštou, osobne...)

Storno podmienky
Zákazník môže v prípade potreby kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, to znamená stornovať pobyt. Storno pobytu je spoplatnené storno poplatkom, ktorý je stanovený podľa dĺžky času medzi odstúpením od zmluvy a prvým dňom pobytu nasledovne:
- 50-31 dní pred začiatkom pobytu - 30% z celkovej ceny objednaných služieb
- 30-14 dní pred začiatkom pobytu - 50% z celkovej ceny objednaných služieb
- 13-7 dní pred začiatkom pobytu - 75% z celkovej ceny objednaných služieb
- 6-0 dní pred začiatkom pobytu - 100% z celkovej ceny objednaných služieb
Vyžaduje sa výlučne písomná forma oznámenia o odstúpení od zmluvy. Na stanovenie výšky storno poplatku sa ako rozhodujúci berie dátum odoslania doporučenej poštovej zásielky zákazníkom. je možné odstúpenie od zmluvy aj písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) - v tomto prípade musí byť odstúpenie od zmluvy písomne potvrdené ubytovateľom (doporučená poštová zásielka). Na stanovenie výšky storno poplatku v tomto prípade sa ako rozhodujúci berie dátum odoslania elektronickej poštovej zásielky (e-mailu) zákazníkom.
Vyššie uvedené storno podmienky sú platné od 01.01.2009.

Podmienky zahájenia a ukončenia pobytu
Všetkých rekreantov prosíme o dodržanie nasledovných podmienok:
- zahájenie pobytu: v deň nástupu od 14.00 hod.
- ukončenie pobytu: v deň odchodu do 10.00 hod.

V prípade akéhokoľvek dotazu či upresnenia sme k dispozícii počas 24 hodín (ak nie sme prítomní, tak Vás prosíme zanechať odkaz) na telefónnom čísle:
Mobil: 0905 159 367
E-mail: valachovka@valachovka.sk
Tel.: 045 / 6772237

Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami a sme presvedčení, že pobyt v našom rekreačnom zariadení zanechá vo Vašich srdciach pekné spomienky.

arrow
Facebook Instagram